O FUNDACJI


Fundacja została założona w 2006 roku z inicjatywy Krzysztofa Łokaja. Istniejemy dzięki finansowemu wsparciu założyciela i ludzi wielkiego serca: osób prywatnych oraz firm i instytucji wrażliwych na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non profit. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Parafrazując słowa pochodzące z Talmudu wierzymy, że zmieniając życie jednej osoby, zmieniamy cały świat.

Chcemy wspierać dzieci i młodzież, kładąc szczególny nacisk na edukację, rozwój pasji oraz wyrównywanie szans rozwoju i startu życiowego. Nasza działalność jest całkowicie transparentna, a każdy z naszych darczyńców może uzyskać szczegółowy raport z działań fundacji po zakończeniu każdego roku finansowego.

NASZE CELE


Działanie z pasją i zaangażowaniem na rzecz ludzi, zwierząt oraz otaczającego nas świata to nadrzędne założenie Fundacji. Wierzymy, iż mała cegiełka w postaci najdrobniejszego aktu pomocy wobec jednostki, może stać się początkiem wielkiej budowli. Ufamy, że dobro to ziarno, które raz zasiane w życiu człowieka, wydaje plon niosący się na całe społeczności, a w końcu na cały świat.


Wspieranie talentów

Wsparcie artystów, sportowców, osób szczególnie uzdolnionych m.in. poprzez tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz współpracę z instytucjami, takimi jak: uniwersytety, galerie sztuki, centra kultury, kluby sportowem, itp.


Start dla dzieci i młodzieży

Wspieranie dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na edukację i rozwój dzieci i młodzieży z domów dziecka, jak również pomoc dzieciom potrzebującym specjalistycznej opieki zdrowotnej, włączając dzieci uzależnione i z rodzin patologicznych. Edukacja oraz organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień oraz edukacji społecznej.Pomoc niepełnosprawnym

Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w obszarze ochrony zdrowia a także rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto podnoszenie świadomości społecznej w kwestii osób niepełnosprawnych oraz ich miejsca w społeczeństwie.


Pomoc dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami poprzez istniejące już organizacje oraz tworzenie nowych schronisk dla zwierząt, lecznic, tworzenie i realizację rozwiązań systemowo-organizacyjnych o charakterze długoterminowym czy wręcz docelowym jak np. adopcja zwierząt. Tworzenie, wspierania programów edukacyjnych promujących właściwą opiekę nad zwierzętami.Budowanie odpowiedzialności

Propagowanie norm, standardów i rozwiązań mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i wolontariatu pracowniczego.

ZARZĄD FUNDACJI

 
 

RADA FUNDACJI

 

PARTNERZY


Serdecznie dziękujemy firmom, organizacjom, darczyńcom indywidualnym, mecenasom oraz wszystkim przyjaciołom Fundacji za nieocenione wsparcie.


Szczególne podziękowania kierujemy do firm:

 
logo MCM

MCM Project Sp. z o.o.

za regularne wspieranie Fundacji poprzez program payroll
music and more

Music&More Sp. z o.o.

za regularne wspieranie Fundacji poprzez program payroll
little hand foundation

Little Hand Foundation

za wsparcie finansowe
actavis polska

Actavis Polska Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe

Cukiernia Włodzimierz Czubak i S-ka

Cukiernia Włodzimierz Czubak i S-ka

za wsparcie finansowe
fastline

Fastline Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe
centrum podróży air club

Centrum Podróży Air Club

za wsparcie finansowe
logo LILIBEO

Lilibeo Park Kwiatów

za wsparcie finansowe

kargon

E.S. Kargon Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe
COLTRANS

Coltrans

za wsparcie finansowe
oprandi

Oprandi Polska

za wsparcie finansowe (Złoty Mecenas Vide Supra 2008)
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe

grupa people

Grupie People

za dofinansowanie programu stypendialnego i indywidualne doradztwo z zakresu rozwoju kompetencji osobistych dla naszych stypendystów
xerox

Xerox Polska

za umożliwienie odbycia szkolenia w dziale informatycznym jednemu ze stypendystów
frito lay

Frito Lay

za przekazanie naszym stypendystom odtwarzaczy mp3, słowników i telefonów komórkowych
B2BIT

B2BIT

za pomoc w propagowaniu naszej działalności w Internecie