O FUNDACJI


Fundacja została założona w 2006 roku z inicjatywy Krzysztofa Łokaja. Istniejemy dzięki finansowemu wsparciu założyciela i ludzi wielkiego serca: osób prywatnych oraz firm i instytucji wrażliwych na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non profit. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Parafrazując słowa pochodzące z Talmudu wierzymy, że zmieniając życie jednej osoby, zmieniamy cały świat.

Chcemy wspierać dzieci i młodzież, kładąc szczególny nacisk na edukację, rozwój pasji oraz wyrównywanie szans rozwoju i startu życiowego. Nasza działalność jest całkowicie transparentna, a każdy z naszych darczyńców może uzyskać szczegółowy raport z działań fundacji po zakończeniu każdego roku finansowego.

NASZE CELE


Działanie z pasją i zaangażowaniem na rzecz ludzi, zwierząt oraz otaczającego nas świata to nadrzędne założenie Fundacji. Wierzymy, iż mała cegiełka w postaci najdrobniejszego aktu pomocy wobec jednostki, może stać się początkiem wielkiej budowli. Ufamy, że dobro to ziarno, które raz zasiane w życiu człowieka, wydaje plon niosący się na całe społeczności, a w końcu na cały świat.


Wspieranie talentów

Wsparcie artystów, sportowców, osób szczególnie uzdolnionych m.in. poprzez tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz współpracę z instytucjami, takimi jak: uniwersytety, galerie sztuki, centra kultury, kluby sportowem, itp.


Start dla dzieci i młodzieży

Wspieranie dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na edukację i rozwój dzieci i młodzieży z domów dziecka, jak również pomoc dzieciom potrzebującym specjalistycznej opieki zdrowotnej, włączając dzieci uzależnione i z rodzin patologicznych. Edukacja oraz organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień oraz edukacji społecznej.Pomoc niepełnosprawnym

Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w obszarze ochrony zdrowia a także rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto podnoszenie świadomości społecznej w kwestii osób niepełnosprawnych oraz ich miejsca w społeczeństwie.


Pomoc dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami poprzez istniejące już organizacje oraz tworzenie nowych schronisk dla zwierząt, lecznic, tworzenie i realizację rozwiązań systemowo-organizacyjnych o charakterze długoterminowym czy wręcz docelowym jak np. adopcja zwierząt. Tworzenie, wspierania programów edukacyjnych promujących właściwą opiekę nad zwierzętami.Budowanie odpowiedzialności

Propagowanie norm, standardów i rozwiązań mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i wolontariatu pracowniczego.

ZARZĄD FUNDACJI

 
 

RADA FUNDACJI

Tomasz Korościk

Członek Rady Fundacji


Marcin Walczyk

Przewodniczący Rady Fundacji


Tomasz Słoma

Członek Rady Fundacji


Mirosław Fiałek

Członek Rady Fundacji


 

PARTNERZY


Serdecznie dziękujemy firmom, organizacjom, darczyńcom indywidualnym, mecenasom oraz wszystkim przyjaciołom Fundacji za nieocenione wsparcie.


Szczególne podziękowania kierujemy do firm:

 
logo MCM

MCM Project Sp. z o.o.

za regularne wspieranie Fundacji poprzez program payroll
music and more

Music&More Sp. z o.o.

za regularne wspieranie Fundacji poprzez program payroll
little hand foundation

Little Hand Foundation

za wsparcie finansowe
actavis polska

Actavis Polska Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe

Cukiernia Włodzimierz Czubak i S-ka

Cukiernia Włodzimierz Czubak i S-ka

za wsparcie finansowe
fastline

Fastline Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe
centrum podróży air club

Centrum Podróży Air Club

za wsparcie finansowe
logo LILIBEO

Lilibeo Park Kwiatów

za wsparcie finansowe

kargon

E.S. Kargon Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe
COLTRANS

Coltrans

za wsparcie finansowe
oprandi

Oprandi Polska

za wsparcie finansowe (Złoty Mecenas Vide Supra 2008)
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe

grupa people

Grupie People

za dofinansowanie programu stypendialnego i indywidualne doradztwo z zakresu rozwoju kompetencji osobistych dla naszych stypendystów
xerox

Xerox Polska

za umożliwienie odbycia szkolenia w dziale informatycznym jednemu ze stypendystów
frito lay

Frito Lay

za przekazanie naszym stypendystom odtwarzaczy mp3, słowników i telefonów komórkowych
B2BIT

B2BIT

za pomoc w propagowaniu naszej działalności w Internecie